Artists

MIZUKOSHI, Shonan

MIZUKOSHI, Shonan

1888- 1985

Information

Names

水越松南

MIZUKOSHI, Shonan

Date of birth
1888
Date of death
1985

Identifiers

ID
AMI010
Page Top