Artists

SHINKAI, Taketaro

SHINKAI, Taketaro

1868- 1927

Information

Names

新海竹太郎

SHINKAI, Taketaro

Date of birth
1868
Date of death
1927

Identifiers

ID
ASH025
Page Top