Collection

KALPA Swamp

HIWASAKI, Takao

1968

Information

Title
KALPA Swamp
Artist
HIWASAKI, Takao View artist Information
Year
1968
Collection
Gift of Hiwasaki Kuniko, Seiji, Yoji, Koji
Medium
wood-engraving
Size
13.3×13.5
Page Top