Collection

Portrait of M

HIWASAKI, Takao

1973

Information

Title
Portrait of M
Artist
HIWASAKI, Takao View artist Information
Year
1973
Collection
Gift of Hiwasaki Kuniko, Seiji, Yoji, Koji
Medium
wood-engraving
Size
9.5×6.5
Page Top