Collection

The Birth of Flowers

HIWASAKI, Takao

1978

Information

Title
The Birth of Flowers
Artist
HIWASAKI, Takao View artist Information
Year
1978
Collection
Gift of Hiwasaki Kuniko, Seiji, Yoji, Koji
Medium
wood-engraving
Size
9.1×6.2
Page Top