Collection

KINOSHITA, Susumu

2003

Information

Title
103歳の闘争I
Artist
KINOSHITA, Susumu View artist Information
Year
2003
Collection
Gift of the artist
Size(cm)
100.0×190.0
Collection ID no.
D00757
No image
Page Top