Collection

Expression of Dawn, Series of Physiognomy

KITAWAKI, Noboru

1939

Information

Title
Expression of Dawn, Series of Physiognomy
Artist
KITAWAKI, Noboru View artist Information
Year
1939
Collection
Gift of Kitawaki Kane
Medium
oil on canvas
Size
80.5×117.0
Page Top