Collection

Symmetrical Structure of Asymmetry (Window)

KITAWAKI, Noboru

1939

Information

Title
Symmetrical Structure of Asymmetry (Window)
Artist
KITAWAKI, Noboru View artist Information
Year
1939
Collection
Gift of Kitawaki Kane
Medium
oil on canvas
Size
73.3×53.5
Page Top