Collection

Tsukuda: Tenyasu Tsukudani Shop, 1-3-14 Tsukuda, Chuo-ku from Machi

TAKANASHI, Yutaka

1976 (printed 2008)

Information

Title
Tsukuda: Tenyasu Tsukudani Shop, 1-3-14 Tsukuda, Chuo-ku from Machi
Artist
TAKANASHI, Yutaka View artist Information
Year
1976 (printed 2008)
Collection
Purchased
Medium
chromogenic print, matted
Size
43.7×55.2
No image
Page Top