Artists

TAKANASHI, Yutaka

TAKANASHI, Yutaka

1935-

Information

Names

高梨豊

TAKANASHI, Yutaka

Date of birth
1935

Identifiers

ID
ATA199

MOMAT Collection

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [16]

1968-73 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [15]

1968-73 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [14]

1969 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [13]

1968 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [12]

1968-73 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [11]

1968-73 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [10]

1969 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [9]

1968 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [8]

1968 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [7]

1968-73 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [6]

1963 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [5]

1968-73 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [4]

1968 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [3]

1968 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [2]

1968-73 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

From Towards the City [1]

1968-73 (printed 1974)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Back Alley from Text of the City: Shinjuku

1983 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Back Alley from Text of the City: Shinjuku

1983 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Jokyo Gekijo Theater, Red Tent, Hanazonojinja Shrine from Text of the City: Shinjuku

1982 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Back Alley from Text of the City: Shinjuku

1983 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Shio-jizoson, Taisoji Temple from Text of the City: Shinjuku

1982 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Enma-zo(Statue of Yama), Taisoji Temple from Text of the City: Shinjuku

1982 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Golden-gai Street, Bar Pusan from Text of the City: Shinjuku

1982 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Golden-gai Street, Bar Mickey House from Text of the City: Shinjuku

1982 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Golden-gai Street, Bar Maeda from Text of the City: Shinjuku

1982 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Golden-gai Street, Bar Yuinian from Text of the City: Shinjuku

1982 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Golden-gai Street, Bar Lulu from Text of the City: Shinjuku

1982 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Golden-gai Street, Bar Bunkoya from Text of the City: Shinjuku

1982 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Golden-gai Street, Bar Tsumibito from Text of the City: Shinjuku

1982 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Kanda: Kajimaya Liquor Store, 2-8 Awaji-cho, Chiyoda-ku from Machi

1977 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Kanda: Momotaro Sweet Shop, 2-8-2 Kanda-tsukasamachi, Chiyoda-ku from Machi

1977 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Golden-gai Street, Bar Hakata from Text of the City: Shinjuku

1982 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Mita, Shiba: 3 minutes photo booth, 5-31-1 Shiba, Minato-ku from Machi

1976-77 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Mita, Shiba: Suzuki Steel Shop, 5-20-14 Shiba, Minato-ku from Machi

1976-77 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Tsukuda: Tenyasu Tsukudani Shop, 1-3-14 Tsukuda, Chuo-ku from Machi

1976 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Tsukuda: Okahei Restaurant, 2-21-8, Tsukuda, Chuo-ku from Machi

1976 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Hongo: Mansada Parlor, 6-17-1 Hongo, Bunkyo-ku from Machi

1975 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Hakusan, Koishikawa: Sugar shop, 2-24-14 Koishikawa, Bunkyo-ku from Machi

1975 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Tsukuda: Earth floor with an well, 1-3-6 Tsukuda, Chuo-ku from Machi

1976 (printed 2008)

No image

TAKANASHI, Yutaka

Hongo: Usagiya Store, 4-35-4 Hongo, Bunkyo-ku from Machi

1975 (printed 2008)

TAKANASHI, Yutaka

Sensoji Temple, Taito-ku from Tokyoites

1965 (printed 2008)

TAKANASHI, Yutaka

The Peanuts (Ito Emi and Yumi,) Singer from Otsukaresama

1964 (printed 2008)

TAKANASHI, Yutaka

Hasegawa Kazuo, Actor from Otsukaresama

1964 (printed 2008)

TAKANASHI, Yutaka

Aoshima Yukio, TV Writer from Otsukaresama

1964 (printed 2008)

TAKANASHI, Yutaka

Kijima Norio, Anchor Man from Otsukaresama

1964 (printed 2008)

TAKANASHI, Yutaka

Uehara Yukari, TV Personality from Otsukaresama

1964 (printed 2008)

TAKANASHI, Yutaka

Atsumi Kiyoshi, Actor from Otsukaresama

1964 (printed 2008)

TAKANASHI, Yutaka

Yokoyama Michiyo, TV Personality from Otsukaresama

1964 (printed 2008)

TAKANASHI, Yutaka

Tanabe Yasuo and Azusa Michiyo, Singer from Otsukaresama

1964 (printed 2008)

TAKANASHI, Yutaka

Ogawa Mayumi, Actress from Otsukaresama

1964 (printed 2008)

TAKANASHI, Yutaka

Sakamoto Kyu, Singer from Otsukaresama

1964 (printed 2008)

TAKANASHI, Yutaka

Hatakeyama Midori, Singer from Otsukaresama

1964 (printed 2008)

TAKANASHI, Yutaka

Matsumura Tatsuo, Actor from Otsukaresama

1964 (printed 2008)

TAKANASHI, Yutaka

From Tokyoites [11]

1965 (printed 1996)

TAKANASHI, Yutaka

From Tokyoites [9]

1965 (printed 1996)

TAKANASHI, Yutaka

From Tokyoites [10]

1965 (printed 1996)

TAKANASHI, Yutaka

From Tokyoites [6]

1965 (printed 1996)

TAKANASHI, Yutaka

From Tokyoites [7]

1965 (printed 1996)

TAKANASHI, Yutaka

From Tokyoites [8]

1965 (printed 1996)

TAKANASHI, Yutaka

From Tokyoites [3]

1965 (printed 1996)

TAKANASHI, Yutaka

From Tokyoites [4]

1965 (printed 1996)

TAKANASHI, Yutaka

From Tokyoites [5]

1965 (printed 1996)

TAKANASHI, Yutaka

From Tokyoites [1]

1965 (printed 1996)

TAKANASHI, Yutaka

From Tokyoites [2]

1965 (printed 1996)

TAKANASHI, Yutaka

From Tokyoites [14]

1965 (printed 1996)

TAKANASHI, Yutaka

From Tokyoites [15]

1965 (printed 1996)

TAKANASHI, Yutaka

From Tokyoites [12]

1965 (printed 1996)

TAKANASHI, Yutaka

From Tokyoites [13]

1965 (printed 1996)

Page Top