Collection

Mita, Shiba: Suzuki Steel Shop, 5-20-14 Shiba, Minato-ku from Machi

TAKANASHI, Yutaka

1976-77 (printed 2008)

Information

Title
Mita, Shiba: Suzuki Steel Shop, 5-20-14 Shiba, Minato-ku from Machi
Artist
TAKANASHI, Yutaka View artist Information
Year
1976-77 (printed 2008)
Collection
Purchased
Medium
chromogenic print, matted
Size
43.7×55.2
No image
Page Top