Artists

IMAIZUMI, Imaemon XIII (Yoshinori)

IMAIZUMI, Imaemon XIII (Yoshinori)

1926- 2001

Information

Names

十三代今泉今右衛門(善詔)

IMAIZUMI, Imaemon XIII (Yoshinori)

Date of birth
1926
Date of death
2001

Identifiers

ID
AIM006
Page Top