Artists

MATSUBARA, Yoshichi

MATSUBARA, Yoshichi

1937- 2022

Information

Names

松原与七

MATSUBARA, Yoshichi

Date of birth
1937
Date of death
2022

Identifiers

ID
AMA043
Page Top