Collection

Tea bowl, “Gyoku-haku”, Raku ware, akaraku type

YAMADA, Sogo

1964

Information

Title
Tea bowl, “Gyoku-haku”, Raku ware, akaraku type
Artist
YAMADA, Sogo View artist Information
Year
1964
Collection
Gift of the artist
Medium
stoneware
No image
Page Top