Collection

Tea bowl, e-garatsu type

ISHIGURO, Munemaro

c.1960-68

Information

Title
Tea bowl, e-garatsu type
Artist
ISHIGURO, Munemaro View artist Information
Year
c.1960-68
Collection
Gift of Nasu Mitsuo and Iwasa Kazuo
Medium
stoneware
No image
Page Top