Collection

Jar, chun ware

ISHIGURO, Munemaro

c.1938-42

Information

Title
Jar, chun ware
Artist
ISHIGURO, Munemaro View artist Information
Year
c.1938-42
Collection
Gift of Nasu Mitsuo
Medium
stoneware
No image
Page Top