Collection

Plaque, shigaraki type

YAMAGUCHI, Takeo

1981

Information

Title
Plaque, shigaraki type
Artist
YAMAGUCHI, Takeo View artist Information
Year
1981
Collection
Gift of Tsuji Keiko, Tsuji Kiyokazu, Shimada Ayako, Tsuji Fumio
Medium
stoneware
No image
Page Top