Collection

Tea pot, e-garatsu type

ISHIGURO, Munemaro

c.1928-36

Information

Title
Tea pot, e-garatsu type
Artist
ISHIGURO, Munemaro View artist Information
Year
c.1928-36
Collection
Gift of Oya Takashi
Medium
stoneware
No image
Page Top