Collection

Bowl, Raku ware, grapevine design

TOMIMOTO, Kenkichi

1913

Information

Title
Bowl, Raku ware, grapevine design
Artist
TOMIMOTO, Kenkichi View artist Information
Year
1913
Collection
Purchased
Medium
raku ware
Page Top