Collection

Sharaku

KAMEKURA, Yusaku

1994

Information

Title
Sharaku
Artist
KAMEKURA, Yusaku View artist Information
Year
1994
Collection
Gift of the artist
Medium
silkscreen
No image
Page Top