Collection

Shinjokai (“Women’s New-World”), vol.10, no.3 (March 1918)

SUGIURA, Hisui

1918

Information

Title
Shinjokai (“Women’s New-World”), vol.10, no.3 (March 1918)
Artist
SUGIURA, Hisui View artist Information
Year
1918
Collection
Gift of Kudo Tokiko
Medium
printed matter
Page Top