Collection

Chugaku sekai (“Junior High School World”), vol.9, no.6

SUGIURA, Hisui

1906

Information

Title
Chugaku sekai (“Junior High School World”), vol.9, no.6
Artist
SUGIURA, Hisui View artist Information
Year
1906
Collection
Gift of Kudo Tokiko
Medium
printed matter
Page Top