Collection

Osaka no Mitsukoshi (“Mitsukoshi Kimono Fabric Dealer in Osaka”), vol.2, no.3 (March 1926)

SUGIURA, Hisui

1926

Information

Title
Osaka no Mitsukoshi (“Mitsukoshi Kimono Fabric Dealer in Osaka”), vol.2, no.3 (March 1926)
Artist
SUGIURA, Hisui View artist Information
Year
1926
Collection
Gift of Kudo Tokiko
Medium
printed matter
Page Top