Collection

Mitsukoshi taimusu (“Mitsukoshi Times”), vol.8, no.11 (October 1910)

SUGIURA, Hisui

1910

Information

Title
Mitsukoshi taimusu (“Mitsukoshi Times”), vol.8, no.11 (October 1910)
Artist
SUGIURA, Hisui View artist Information
Year
1910
Collection
Gift of Kudo Tokiko
Medium
printed matter
Collection ID no.
Gd0316-382
Page Top