Collection

Mitsukoshi taimusu (“Mitsukoshi Times”), vol.9, no.13 (December 1911)

SUGIURA, Hisui

1911

Information

Title
Mitsukoshi taimusu (“Mitsukoshi Times”), vol.9, no.13 (December 1911)
Artist
SUGIURA, Hisui View artist Information
Year
1911
Collection
Gift of Kudo Tokiko
Medium
printed matter
Page Top