Collection

Mitsukoshi taimusu (“Mitsukoshi Times”), vol.10, no.2 (February 1912)

SUGIURA, Hisui

1912

Information

Title
Mitsukoshi taimusu (“Mitsukoshi Times”), vol.10, no.2 (February 1912)
Artist
SUGIURA, Hisui View artist Information
Year
1912
Collection
Gift of Kudo Tokiko
Medium
printed matter
Collection ID no.
Gd0316-387
Page Top