Collection

Mitsukoshi taimusu (“Mitsukoshi Times”), vol.11, no.15 (December 1913)

SUGIURA, Hisui

1913

Information

Title
Mitsukoshi taimusu (“Mitsukoshi Times”), vol.11, no.15 (December 1913)
Artist
SUGIURA, Hisui View artist Information
Year
1913
Collection
Gift of Kudo Tokiko
Medium
printed matter
Page Top