Collection

Mitsukoshi taimusu (“Mitsukoshi Times”), vol.12, no.4 (April 1914)

SUGIURA, Hisui

1914

Information

Title
Mitsukoshi taimusu (“Mitsukoshi Times”), vol.12, no.4 (April 1914)
Artist
SUGIURA, Hisui View artist Information
Year
1914
Collection
Gift of Kudo Tokiko
Medium
printed matter
Collection ID no.
Gd0316-394
Page Top