Collection

Doors to Crime: Detectives’ True Stories (Yamashita Yoshimitsu, Jitsugyo no Nihon Sha)

SUGIURA, Hisui

1927

Information

Title
Doors to Crime: Detectives’ True Stories (Yamashita Yoshimitsu, Jitsugyo no Nihon Sha)
Artist
SUGIURA, Hisui View artist Information
Year
1927
Collection
Gift of Kudo Tokiko
Medium
printed matter
Collection ID no.
Gd0317-017
Page Top