Collection

Bunraku Puppet(Osaka)

IMATAKE, Shichiro / KONNO, Hiroshi

1951

Information

Title
Bunraku Puppet(Osaka)
Artist
IMATAKE, Shichiro / KONNO, Hiroshi View artist Information
Year
1951
Collection
Reclassified
Medium
offset
No image
Page Top