Collection

Tail Wind

FUJITA, Kyohei

1991

Information

Title
Tail Wind
Artist
FUJITA, Kyohei View artist Information
Year
1991
Collection
Gift of Fujita Kaneko, Fujita Jun and Fujita Shin
Medium
glass
Collection ID no.
Gl0094
No image
Page Top