Collection

Tea caddy, paulownia seed design, tsuishitsu

OTOMARU, Kodo

c.1965

Information

Title
Tea caddy, paulownia seed design, tsuishitsu
Artist
OTOMARU, Kodo View artist Information
Year
c.1965
Collection
Gift of Suzuki Mitsu
Medium
lacquer, tsuishitsu
No image
Page Top