Collection

Incense case, turtle design, tsuishitsu

OTOMARU, Kodo

c.1970

Information

Title
Incense case, turtle design, tsuishitsu
Artist
OTOMARU, Kodo View artist Information
Year
c.1970
Collection
Gift of Suzuki Mitsu
Medium
lacquer, tsuishitsu
No image
Page Top