Collection

Tea caddy, tsuishitsu

OTOMARU, Jun

1967

Information

Title
Tea caddy, tsuishitsu
Artist
OTOMARU, Jun View artist Information
Year
1967
Collection
Gift of Suzuki Mitsu
Medium
lacquer, tsuishitsu
No image
Page Top