Collection

Tea caddy, tsuishitsu inlay

OTOMARU, Hiroshi

c.1969

Information

Title
Tea caddy, tsuishitsu inlay
Artist
OTOMARU, Hiroshi View artist Information
Year
c.1969
Collection
Gift of Suzuki Mitsu
Medium
lacquer, tsuishitsu
No image
Page Top