Collection

Box, “Hangesho (Iizard’s tail)”, maki-e and raden inlay

OGURA, Norihiko

1997

Information

Title
Box, “Hangesho (Iizard’s tail)”, maki-e and raden inlay
Artist
OGURA, Norihiko View artist Information
Year
1997
Collection
Gift of Kobayashi Miyako
Medium
lacquer, kanshitsu, maki-e, raden
No image
Page Top